ร่วมยินดีบุคลากรย้ายไป สพป.อุบลฯ เขต 2

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมลูกจ้าง ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใกล้บ้าน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 16.09 น. นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนายจ้าง ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นายยศธร ไตรรัตน์ประพันธ์ หรือ เพียว ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ณ บริเวณบันไดทางขึ้นห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทั้งนี้ ได้ฝากข้อคิดในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน และอำนวยพรให้เดินทางด้วยความปลอดภัย ติดตามประมวลภาพแสดงได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3879233918789608