ปรับภูมิทัศน์หน้ากลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลฯ

คณะศึกษานิเทศก์และลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์หน้าห้องกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา สร้างบรรยากาศในการทำงาน ตั้งเป้าครบทั้ง 2 ด้าน หวังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่การพัฒนามุมอาคารสถานที่ในสถานศึกษา
เมื่อวันอังคารที่ 9 และวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา พร้อมด้วยลูกจ้าง ได้พร้อมใจกัน ปรับภูมิทัศน์ บริเวณมุมตึกหน้าห้องปฏิบัติงาน ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา โดยใช้ต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประดับตกแต่ง จนเกิดความสวยงามร่มรื่น เอื้อต่อบรรยากาศในการปฏิบัติงาน และเป็นตัวอย่างที่ดี ต่อการจัดมุมต่างๆในสถานศึกษา ทั้งนี้มีเป้าหมายเพิ่มเติม ที่จะบริหารจัดการปรับภูมิทัศน์ทั้ง 2 ด้านตึก โดยใช้งบประมาณส่วนตัว และงบกองกลางของกลุ่มฯ
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3813122492067418