สพป.พช.1 พัฒนาบุคลากร +ID PLAN+PLC+KM

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดพัฒนาบุคลากร โดยการประชุมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) กิจกรรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการจัดการความรู้ (KM) หวังพัฒนาทุกคน เพื่อร่วมกันนำพาสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มาตรฐาน สู่ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามวิสัยทัศน์องค์กร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดย นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในการพัฒนาบุคลากร โดยการประชุมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) กิจกรรมการพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการจัดการความรู้ (KM)
การประชุมดังกล่าว มีข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมการประชุมทุกคน โดยมี ดร.จิรันธนิน คงจีน และนางนิลยา ทองศรี ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมมะขามหวาน ทั้งนี้มีเป้าหมายสุดท้ายสู่การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน และนักเรียนมีคุณภาพ
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3810290319017302/