คณะปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความสะดวกฯ

คณะผู้ปฏิบัติงานในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำวันต่าง ๆ ยังคงเข้มแข็งร่วมใจกันอำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้ตรวจกำกับงานศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ประจำวันพฤหัสบดี นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดทั้งลูกจ้าง ร่วมกันอำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการอย่างต่อเนื่อง โดยยังได้ร่วมกับคณะผู้ปฏิบัติการคัดกรองการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) ด้วยการตรวจวัดอุณภูมิและติดสติ๊กเกอร์แก่ผู้เข้าปฏิบัติงานในสำนักงานฯ และผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานฯ ด้วย โดยได้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง และเสียสละ โดยในวันนี้ได้มีนายรุจิโรจน์ สุขรื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาขาด กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอกเข้ามาติดต่องานในสำนักงานด้วย
สำหรับวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ตรวจกำกับงานศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ประจำวันพุธ ได้นำคณะอำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการเป็นปกติ
โดยในช่วงหลังเวลา 08.30 น.ในวันเดียวกันนี้ นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และอดีตประสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำหน้ากากอนามัย จำนวน 4 กล่อง พร้อมเจลล้างมือ จำนวน 1 แกลลอน มามอบให้ศูนย์อำนวยความสะดวกฯ เป็นการต่อเนื่องเพิ่มเติมจากวันที่เคยมอบเครื่องตรวจวัดอุณภูมิแล้ว จำนวน 1 เครื่อง

ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3798205446892456/