ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตสุจริต

สพป.เพขรบูรณ์ เขต 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตสุจริต ด้วยการร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การดำเนินงานเขตสุจริต ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาเพขรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งลูกจ้าง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การดำเนินงานเขตสุจริต ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา ในวันจันทร์แรกของเดือน
หลังการดำเนินการแล้ว นายสุนัด บุญสวน ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และเชิญชวนบันทึกภาพร่วมกัน
อนึ่ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้นำคณะปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ในสำนักงานหลายแห่ง เพื่อสร้างความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นตัวอย่างแก่สถานศึกษา โดยในส่วนของบริเวณเสาธงได้มีการเทพื้นใหม่ และปูด้วยหญ้าเทียมผสมกับหญ้าจริงส่งผลให้เกิดภาพที่สวยงามในช่วงของการบันทึกภาพระหว่างการทำกิจกรรม โดยคณะผู้จัดทำจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสมบูรณ์ต่อไป

ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟซบุ๊ก เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3790568030989531/