สพป.พช.1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่เชิญชวนร่วมพัฒนาเพื่อ น.ร.

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่เชิญชวนร่วมพัฒนางานการศึกษาเพื่อนักเรียนเป็นสำคัญ

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการร่วมกันพัฒนางานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้มุ่งเป้าไปที่การพัฒนาไปจนถึงตัวนักเรียนเป็นสำคัญ และขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนงานการศึกษาตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่กำหนดว่า ผู้เรียนมีคุณภาพ สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มาตรฐาน โดยวิธีการที่หลากหลาย แต่มีเป้าหมายเดียวกัน


ในโอกาสนี้ได้มีการมอบใบรับรองการประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (new normal plus) (ไมโครอินชัวรันส์) เพื่อเป็นของขวัญที่แสดงถึงความรักและความปรารถนาดีในโอกาสเดือนแห่งความรัก กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานทุกคนด้วย ในระหว่างการประชุม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้นำเสนอภาพประกอบในการสร้างความเข้าใจ และมีการสุ่มซักถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับได้มีการทดสอบความเข้าใจในการรับรู้ข้อคำถามต่าง ๆ ในระบบออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย ก่อนเสร็จสิ้นการประชุม ได้มีการเปิดโอกาสให้มีการแนะนำเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานคนใหม่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้แก่ นางสาวบังอร สายคำหน่อ เจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ด้วย

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท เป็นการจัดทำต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 โดยมีผลคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 และจะสิ้นสุดความคุ้มครองในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00 น. โดยคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในวงเงิน 1 แสนบาท และคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิช- 19 จำนวน 3,000 บาท โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นผู้ชำระเบี้ยประกัน ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ตลอดทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการในสถานศึกษาที่ไม่มีผู้บริหารทุกคนด้วย
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3790564757656525/