ร่วมกิจกรรม 5 ส ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรณ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการทำกิจกรรม 5 ส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ และถนน ตลอดจนพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1(โซนด้านหน้า) โดยได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำและคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ทั้งนี้ มีคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม 76 คน โดยมีนายวลี มีภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 5 ส. ในภาพรวมว่า ภายใต้กิจกรรม 5 ส.ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งเป็นกิจกรรมช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน