พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ

วันที่ 25 มกราคม 2564 นางจิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และ การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ