พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู

วันที่ 15 มกราคม 2564 นางจิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และ การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู