พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านลาดแค

วันที่ 12 มกราคม 2564 นางจิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านลาดแคและโรงเรียนบ้านโคกหนอกจอก เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC และการจัดทำ ID PLAN