การเรียนรู้ใน EDUCA มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน ปี 2020

ระหว่าง 25-26 พฤศจิกายน 2563 นางจิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม EDUCA 2020 workshop online จำนวน 13 รายการ