เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ร่วมกิจกรรมอันแสดงถึงสัญลักษณ์การดำเนินการเขตสุจริต ได้แก่การเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญญาการดำเนินการเขตสุจริต รวมทั้งบันทึกภาพการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต โดยการชูกำปั้นทั้งสองมือ และนำมือขวาทับมือซ้าย ณ บริเวณเสาธง หน้าห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ภาพเพิ่มเติมจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1