ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์

วันพุธที่2ธันวาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายวิทยา เกษาอาจ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมน้ำผึ้ง โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 การนำเสนองานที่ได้ดำเนินการของแต่ละกลุ่มงาน การใช้ระบบนิเทศ SASR ตลอดจนเครื่องมือในการกำกับติดตาม ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1