ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2564 ตามคำสั่ง สพป.พช.1 ที่ 455/2563  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563   เพื่อร่วมวางแผนการแนะแนวอาชีพร่วมกับ สถาบันอาชีวศึกษา ในวันอังคารที่ 1  ธันวาคม  2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม AOC

รายละเอียดเพิ่มเติมจากกลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1