ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ประชุมราชการจังหวัดเพชรบูรณ์