อบรมหลักสูตร True Leader รร.ลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์

วันที่ 9-12 พฤศจิกายน2563 โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมหลักสูตร TRUE LEADER สำหรับทีมโค้ชพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดกำแพงเพชร